Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Babad Wangsa Dewa Karang Suwung Kelod

BABAD WANGSA DEWA KARANG SUWUNG KELOD

Om awignamastu Namo sidham,
Sugra pengampeg, majeng ring betara-betari kawitan sareng sami miwah ring para panglingsir sareng sami, lugrayang miwah ampurayang, titiang jagi nyurat indik lelintihan(silsilah) warih(keturunan) wangsa Tirta Arum utawi wangsa dewa, pamekasnyane lelintihan warih wangsa dewa karang suwung kelod. Titiang nunas majeng Semeton sane sampun uning utawi Lingsir mangda ledang nureksa sesuratan titiang puniki.

1. SEPAT LAN SIKU-SIKU

Sane keanggen sepat lan siku2 sesuratanne puniki nenten ja tios: catur dresta. Purwa dresta, sampun saking nguni wenten pura dadia para gotra tirtha harum. Sastra dresta, sampun Munggah ring babad bangli-nyalian, babad ksatriya taman Bali, babad raja purana Batur, msl. Desa dresta, wenten karang suwung, nyalian, taman Bali, kebon, payuk, msl. Loka dresta, wenten pratisentana/keturunan wangsa dewa ring wewidangan Banjar adat karang suwung kelod.

2. KASUKSMAAN LELUHUR

Sang Hyang Tunggal maprabawa dados Dwi Tunggal: purusa-pradana, dewa-dewi, dewa Siwa - Dewi Parwati, dewa Wisnu - Dewi Sri, dewa Brahma - Dewi Saraswati, cetana-acetana, niskala-sakala. Dwi Tunggal puniki sampun sane dados leluhur iraga, inggih punika dados LANANG-ISTRI. Ring Lanang melinggih purusa, dewa, cetana, Niskala. Ring istri melinggih Pradana, Dewi, acetana, sakala. Sane akeh makilit dados kalih, sane kalih dados siki, inggih punika dados LELUHUR.

3. LELUHUR WANGSA DEWA

Sekadi sane sampun uningayang titiang leluhur/kawitan wangsa dewa, nenten ja tios wantah: LANANG-ISTRI. Sane Lanang mapesengan, PADUKA PARAMESWARA SRI WIJAYA RAJASA pinaka purusa, pinaka Dewa Brahma-Wisnu-Siwa. Miwah sane istri mapesengan DEWI NJUNG ASTI, pinaka Pradana, pinaka Dewi Saraswati-Sri-Parwati.

Duk Warsa isaka 1311, Ida madue putra sane mapesengan DEWA ANGGA TIRTA , medal ring Tirta Arum. Risampuni duur Dewa Angga Tirta puniki merabian sareng I Dewa Ayu Mas sakeng Dalem Gegel. Raris Ida madue oka mapesengan I Dewa Garbhajata. I Dewa Garbhajata puniki duk Warsa isaka 1446 madeg raja Taman Bali tur maabhiseka I DEWA TAMAN BALI.

4. PARA RAJA TAMAN BALI

- I Dewa Garbhajata maabhiseka I Dewa Taman Bali
- I Dewa Ngurah Oka pemecutan
- I Dewa Gede Oka
- I Dewa Gede Batur
- I Dewa Gede Taman
- I Dewa Anom Teka (isaka 1731 runtuh)

5. PARA RAJA NYALIAN

- I Dewa Kanca Den Bancingah (Okane I Dewa Garbhajata), isaka 1478. Ida sane nyungsung pejenengan keris "Ki lobar".
- I Dewa Gereh
- I Dewa Cakra
- I Dewa Bebed (Betara Mantuk Ring Alangsanja)
- I Dewa Gede Oka Sudira maabhiseka I Dewa Gede Tangkeban (isaka 1697 runtuh)
Taler ring Bangli wenten arin i Dewa Kanca Den Bancingah sane maparab I Dewa Gede Perasi madeg raja Bangli isaka1500, raja Bangli sane tiosan nenten titiang surat iriki.

Sane mangkin ngiring lanturang indik para putra I Dewa Gede Oka Sudira, sane wenten pepitu:

1. I Dewa Korian, macek ring Tusan
2. I Dewa Nguwi, macek ring Banjar Belimbing
3. I Dewa Anom Rendang, macek ring Rendang
4. I Dewa Ngurah, macek ring Alangsanja
5. I Dewa Rai Siman, macek ring Banjarangkan (pagutan). Nah, puniki wenten paiketan sareng Semeton wangsa dewa karang suung Kelod. Ida puniki sane nyungsung Kris " Baruklidi"

6. I Dewa Gede Pering, macek ring
Nyanglan

7. I Dewa Gede Oka, madeg raja ring Nyalian.

Ngiring mangkin tureksain becik2 warih I Dewa Rai Siman:

I Dewa Rai Siman maduwe oka mapesengan I Dewa Gede Banjar, raris macek ring Payuk tur maduwe oka 6 diri, inggih punika:

1. I Dewa Putu Siman, kesah ke Pejeng
2. I Dewa Made Taman
3. I Dewa Nyoman Keramas
4. I Dewa Pering
5. I Dewa Kebon, kesah ke Nyalian
6. I Dewa Pasek

I Dewa Made Taman, maduwe oka, I Dewa Kompiang Payuk miwah semetone sane tiosan. Keswen- swen I Dewa Kompiang Payuk mawali Malih ke Pagutan (Banjarangkan) riantukan waris ring Pagutan sampun ceput. Sane kari ring Payuk wantah semetone manten (Sira pesengane, nenten titiang uning). Duaning ketarka jagi wenten musuh sakeng Karangasem, semetone puniki rarud/ngungsi ke Karang Suung Kelod.

Ring Karang Suung Kelod, semetone puniki dados masikian dadia sareng Semeton Bukian (wangsa dewa). Pura Dadiane daweg punika malinggih ring delod dauh Pura Puseh Karang Sung Kelod. Keswen-swen wenten gejor/gempa, mawinan Pura Dadiane punika rusak tur kegingsirang ring badelod ring genah mangkin dados kalih dadia.

Sane ngingsirang mapesengan I Dewa Aji Krebek sareng semeton ida, inggih punika:

1. I Dewa Aji Grudug
2. I Dewa Aji Bongol
3. I Dewa Aji Cablek
4. I Dewa Aji Cebur
5. I Dewa Aji Kembar
6. I Dewa Nyoman Rai
7. I Dewa Aji Gejir

6. PARA PENGEMPON PURA DADIA PARA GOTRA TIRTA HARUM KARANG SUUNG KELOD

Para gotra = carang/cabang sane akeh, maha gotra = bongkol/pusat sane asiki ring Tirta Harum

Lelintihan para pengempon Dadia Para Gotra Tirta Harum ring Karang Suung Kelod, sekadi ring sor puniki:

6.1. I DEWA AJI KREBEK

I Dewa Aji Krebek merabian sareng I Dewa Biang Sekwati sakeng undisan, maduwe oka, I Dewa Gede Bintit rabinne I Dewa Ayu Anom Raka. Ngidih oka: I Dewa Putu Gemuh miwah I Dewa Ayu Ketut Pica.

I Dewa Putu Gemuh rabinne 4:
1. I Dewa Ayu Nyoman Cablek/gabrug
2. I Dewa Ayu Made Sampring saking pagutan
3. I Dewa Ayu Anom
4. I Dewa Ayu Putu Tunjung

I Dewa Ayu Nyoman Cablek/gabrug, maduwe oka I Dewa Ayu Suka Nika

I Dewa Ayu Putu Tunjung maduwe oka:

1. I Dewa Gede Bawa
2. I Dewa Made Jawi
3. I Dewa Nyoman Sayang/Seririt
4. I Dewa Anom Merta
5. I Dewa Ayu Kompiang Raka
6. I Dewa Made Tagel Arimbawa
7. I Dewa Nyoman Dana
8. I Dewa Gede Ngurah

I Dewa Gede Bawa rabinne I Dewa Ayu Anom...? Maduwe oka:
1. I Dewa Gede Putra Adnyana rabinne Jero Ketut Sariasih
2. I Dewa Mangku Made Yasa rabinne Jero Mangku Kade Ariasih 3. I Dewa Ayu Nyoman...?

I Dewa Nyoman Sayang/Seririt rabinne Jero Wayan Pudak, maduwe oka:

1. I Dewa Ayu Griya
2. I Dewa Gede Rauh rabinne...?
3. I Dewa Ayu Dewi
4. I Dewa Anom Arta rabinne I Dewa Ayu Tirta Sari
5. I Dewa Made Sineb rabinne I Dewa Ayu Dewi

I Dewa Anom Merta rabinne Sang Ayu Putu Umum, maduwe oka: I Dewa Ayu Mayun kalih I Dewa Ayu Made Kembar

I Dewa Made Tagel rabinne Ida Ayu Nyoman Rai

I Dewa Nyoman Dana rabinne I Dewa Ayu Nyoman Rai, maduwe oka:
1. I Dewa Gede Adnyana rabinne Jero Wayan Arniti
2. I Dewa Ayu Made Tini

I Dewa Gede Ngurah rabinne Jero Padma, maduwe oka:

1. I Dewa Gede Surya rabinne Sayu Putu Eka Purnama Dewi
2. I Dewa...?
3. I Dewa...?

6.2.  WARIH I DEWA AJI GRUDUG

I Dewa Aji Grudug, maduwe oka I Dewa Aji Krontong, maduwe oka:

1. I Dewa Rai Krinting
2. I Dewa Aji Mangku
3. I Dewa Ayu Nyoman Sekar
4. I Dewa Ayu Anom Raka
.
I Dewa Rai Krinting rabinne 2:
1. I Dewa Ayu Putu Kerti
2. Sang Ayu Putu Dapet (bekung), sakeng Tabungan Desa Semetone Pekak Masih

I Dewa Aji Mangku rabinne I Dewa Ayu Made Saban, sakeng Kayubihi

I Dewa Ayu Putu Kerti, maduwe oka:

1. I Dewa Gede Raka
2. I Dewa Made Ruka (kari alit seda)
3. I Dewa Ayu Nyoman Taman
4. I Dewa Ketut Tunjung
5. I Dewa Ayu Alit Duglur/gundul
6. I Dewa Ayu Kompiang

I Dewa Gede Raka rabinne 2:

1. I Dewa Ayu Rai Tindih
2. Sang Ayu Nyoman Raka

I Dewa Ayu Rai Tindih, maduwe oka I Dewa Made Tingen rabinne I Dewa Ayu Alit Darma, maduwe oka I Dewa Gede Darma

Sang Ayu Nyoman Raka, maduwe oka:

1. I Dewa Putu Alit rabinne I Dewa Ayu Rauh
2. I Dewa Made Kasih rabinne I Dewa Ayu Raka
3. I Dewa Ayu Nyoman Rai
4. I Dewa Ketut Kartika rabinne I Dewa Ayu Nyoman Pujiawati, kesah ke Jakarta
5. I Dewa Gede Sudana rabinne Jero Made Keben
6.I Dewa Mangku Made Putra rabinne Jero Mangku Made Murti, kesah ke Jakarta

I Dewa Ketut Tunjung rabinne I Dewa Ayu Suka Nika, maduwe oka:
1. I Dewa Gede Ngurah rabinne Sang Ayu Rai Suta
2. I Dewa Ayu Made Simpen
3. I Dewa Ayu Wangi
4. I Dewa Nyoman Puri rabinne I Dewa Ayu Raka
5. I Dewa Ayu Kompiang Rauh
6. I Dewa Gede Merta rabinne I Dewa Ayu Kompiang Suci.
7. I Dewa Ayu Made Wangi
8. I Dewa Ayu Anom Sari
9. I Dewa Ayu Nyoman Putri
10. I Dewa Ayu Rai Suci
11. I Dewa Ayu Supadmi

6.3.  WARIH I DEWA AJI BONGOL

I Dewa Aji Bongol, maduwe oka:
1. I Dewa Aji Gianyar
2. I Dewa Ayu Putu Kerti
3. I Dewa Ayu Keteg (merabian ke Kebon)
4. I Dewa Mangku Gede Tambun
5. I Dewa Ayu Anom Dimpil (merabian ke Kebon Kangin)

I Dewa Aji Gianyar rabine I Dewa Biang Gianyar, maduwe oka:
1. I Dewa Gede Gianyar
2. I Dewa Made Bangli
3. I Dewa Nyoman Rai
4. I Dewa Kompiang Sasak
5. I Dewa Ayu Ketut Kerta

I Dewa Made Bangli rabine Niang Dukuh
I Dewa Nyoman Rai rabine I Dewa Ayu Nyoman Sumejati
I Dewa Kompiang Sasak rabine I Dewa Ayu Made Sayang

I Dewa Mangku Gede Tambun rabine I Dewa Ayu Mangku...?, maduwe oka:
1. I Dewa Gede Tinggal rabine I Dewa Ayu...?
2. I Dewa Ayu Alit Darma
3. I Dewa Ayu Anom
4. I Dewa Mangku Ketut Rai Siman rabine I Dewa Ayu Mangku Nyoman Berit
6. I Dewa Gede Bretong
7. I Dewa Mekel Nyoman Tagel rabine Sang Ayu Mekel Ketut Pasti

6.4. WARIH I DEWA AJI CABLEK

I Dewa Aji Cablek maduwe oka:
1. I Dewa Gede Telaga
2. I Dewa Aji Taman
3. I Dewa Ayu Nyoman Gabrug/Cablek
4. I Dewa Ayu Anom Sayang

I Dewa Gede Telaga rabine I Dewa Ayu Nyoman Sekar, maduwe oka:
1. I Dewa Ayu Sekuati
2. I Dewa Ayu Made Sayang
3. I Dewa Nyoman Gede
4. I Dewa Ketut Rai

I Dewa Nyoman Gede rabine I Dewa Ayu Sekar sakeng payuk.

I Dewa Ketut Rai rabine I Dewa Ayu Made Simpen

I Dewa Aji Taman rabine I Dewa Ayu Nyoman Taman, maduwe oka:
1. I Dewa Gede taman rabine I Dewa Ayu Made sari, transmigrasi ke Sulawesi
2. I Dewa Ayu Made Tunjung
3. I Dewa Nyoman Siman rabine I Dewa Ayu Kompiang Raka
4. I Dewa Ayu Anom
5. I Dewa Ayu Made Wenten

6.5. WARIH I DEWA AJI CEBUR

I Dewa Aji Cebur maduwe oka I Dewa Aji Salakan, maduwe oka:
1. I Dewa Gede Raka
2. I Dewa Aji Rai
3. I Dewa Ayu Salakan

I Dewa Gede Raka rabine I Dewa Ayu Anom sayang, maduwe oka:
1. I Dewa Aji Suci rabine I Dewa Biang Suci
2. I Dewa Made Kresna rabine I Dewa Ayu Made Kartika
3. I Dewa Gede Buda rabine I Dewa Ayu Made Tunjung
4. I Dewa Ayu Made oka
5. I Dewa Nyoman Doblet

I Dewa Aji Rai rabine I Dewa Ayu Biang rai, maduwe oka:
1. I Dewa Gede Namo rabine I Dewa Ayu Made geria
2. I Dewa Made jati rabine Sang Ayu Made beruk
3. I Dewa Nyoman Sumadi rabine I Dewa Ayu Made Oka

6.6. PRATISENTANA I DEWA AJI KEMBAR

I Dewa Aji Kembar rabine I Dewa Ayu Biang Kembar, maduwe oka I Dewa Gede Bontot(Pekak Turun), rabine I Dewa Ayu Siangan, maduwe oka:
1. I Dewa Ayu Rai Tindih
2. I Dewa Ayu Turun(Niang Mangku Rauh)

6.7. WARIH I DEWA NYOMAN RAI

I Dewa Nyoman Rai semetonne:
1. I Dewa Aji Togog
2. I Dewa Ayu Siangan

I Dewa Nyoman Rai, maduwe oka:
1. I Dewa Aji Mangku Rauh
2. I Dewa Aji Kerta
3. I Dewa Aji Anom Toya
4. I Dewa Ayu simpen
5. I Dewa Ayu Nyoman sumejati
6. I Dewa Ayu Ketut Pica

I Dewa Aji Mangku Rauh rabine I Dewa Ayu Turun (Niang Mangku Rauh), maduwe oka: iriki okan- okan Idane nenten titiang manggehang(cantumkan) iriki riantukan rikanjekan titiang nyurat lelintihanne puniki, para Okan Ida sane purusa(Lanang) durung maderbe putu, yadiastun para Okan Ida sane Pradana(istri) sampun maderbe putu.

I Dewa Aji Kerta rabine I Dewa Ayu Ketut Kerta, maduwe oka:
1. I Dewa Gede Kerta rabine wong Jawi, kesah ke Jakarta
2. I Dewa Made Mokoh rabine I Dewa Ayu Nyoman sari
3. I Dewa Ayu Nyoman sari
4. I Dewa Ayu Kompiang Wenten
5. I Dewa Gede Banjar rabine I Dewa Ayu Buleleng
(Iriki yadiastun I Dewa Gede Banjar durung maduwe putu, tetep titiang manggehang iriki, riantukan Semetone sane tiosan sane Lanang sampun maderbe putu)

I Dewa Anom Toya rabine I Dewa Ayu Alit Duglur/Gundul, maduwe oka (taler durung sida kasurat iriki riantukan durung maderbe putu sakeng purusa)

6.8. PRATISENTANA I DEWA AJI GEJIR

I Dewa Aji Gejir merabian sareng I Dewa Biang Gejir, Okan Ida :.
1. I Dewa Kompiang Gejir/Karya
2. I Dewa Rai Gejor
3. I Dewa Ketut Gunung
4. I Dewa Ayu Niang Jepun

I Dewa Kompiang Gejir rabine 2:
1. I Dewa Ayu Kompiang (bekung)
2. I Dewa Ayu Alit Darma

I Dewa Rai Gejor rabine I Dewa Ayu Sekuati, Okan Idane:
1. I Dewa Made Lombok rabine Jero Ketut Wati
2. I Dewa Ayu Nyoman Sari
3. I Dewa Ayu Dangin/Padma

I Dewa Ketut gunung rabine...? Ida transmigrasi ke Kalimantan.

7.  PAMUPUT SASURATAN

Sedurung titiang puputang sesuratane puniki, ngiring nunas suweca ring Ida Betara Kawitan mangda:
1. Dumogi nyabran 25-30 Warsa, sida wenten Semetone arsa ngewewehin ngelanturang Malih lelintihane puniki
2. Dumogi iraga sareng sami sida ngaturang subakti majeng ring Ida Betara Kawitan majalaran antuk:
- ngewangun lan ngelestariang pura Dadia
- Satya Tresna mangda stata nganggen gelar wangsa "I Dewa..." sane Lanang, utawi "I Dewa Ayu..." sane istri. Puniki pinaka cihna mangda sida dangan ngelingin kewentenan Semeton treh wangsa Dewa yadiastun masambeh ngantos ke dura negara(luar negeri) miwah yadiastun ngantos turun-temurun.
- dumogi iraga sareng sami sida melaksana sekadi " Dewa ", melaksana becik manut swadharma suang-suang miwah sesidan-sidan nyane
- Om Tat Astu!

Inggih wantah asapunika sane sida titiang aturang majeng ring Penglingsir miwah Semeton titiang sareng sami, antuk kekirangan miwah ketambetan titiang, titiang nunas geng rena sinampura! Titiang Sineb antuk Parama Santi:

Om Santi,Santi,Santi Om

Post a Comment for "Babad Wangsa Dewa Karang Suwung Kelod"