Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Apakah sifat-sifat  Saudara/Saudari sama dengan lambang Zodiak hari kelahirannya? Atau belum tahu sama sekali? Nah, untuk mengetahui sifat yang saudara/saudari bawa dari sejak lahir, marilah periksa lambang kelahiran di bawah ini;

Capricorn
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai dengan 20 Januari.

Simbolnya adalah  Capricorn yaitu Kambing pegunungan, yang bersifat hati-hati, mendaki biar lambat asal selamat karena suatu masa mereka sampai juga ke puncak.  Demikian juga dengan saudara/saudari yang lahir pada ketika ini. Orang yang sangat sabar dan tabah, serta sanggup menghadapi rintangan hidup. Segala pekerjaan dan soal dipandang berdasarkan kenyataan. Berpikir logis, tidak dipengaruhi oleh sentimen.

Bertindak hemat dalam segala hal, kadang-kadang hampir mendekati sifat yang mementingkan diri sendiri. Orang yang lahir di lambang ini tidak suka bergantung dengan orang lain, lagi pula mereka selalu memikirkan untuk hari esok, hal ini yang agak membuat mereka agak pelit. Tetapi mereka giat dalam bekerja.

Aquarius
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Yang lahir dari tanggal 21 Januari sampai dengan 19 Februari

Dengan lambang Aquarius, dengan simbol orang yang mencurahkan air. Mereka yang lahir dengan simbol ini mempunyai jiwa besar, suka menolong dan mengabdi untuk kepentingan umum.  Demi kepentingan orang lain kepentingan sendiri jadi terbengkalai. Dalam tindakannya mereka sangat bersikap tegas, keputusan mereka bersifat pasti tidak menghendaki bantuan nasihat orang lain, apalagi sifat berlawanan dengan kemauannya.

Tidak ada sukar dirasainya. Mereka agak sukar maju dalam perdagangan, karena bagi mereka uang bukan tujuan yang penting. Perhatian tercurah pada soal-soal kemasyarakatan dan senang untuk berkorban untuk kepentingan umum. Mereka tidak dapat dipaksa. Adakalanya berpandangan remeh atau dalam suatu soal pendirian mereka tidak pasti dan acuh tak acuh saja. Tetapi dengan tak disadari nanti mereka dapat saja menyesalinya.

Pisces
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir pada tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret.

Tanda Pisces yaitu dengan simbol dari 2 ekor ikan yang sedang berenang berlawanan arah. Mereka yang lahir pada saat ini, suka berkorban. Sifat orang-orang ini rajin dan giat bekerja tetapi kadang-kadang malas dan tidak tetap dalam sesuatu pegangan.

Dalam sesuatu hal terlalu banyak berpikir  dan mempertimbangan, dengan itu dapat menghilangkan kepercayaan diri. Pada suatu ketika mungkin kurang hati-hati, kurang memikirkan orang. Orang-orang tetapi cerdas dan giat bekerja, asalkan mereka selalu menanamkan rasa kesanggupan pada diri sendiri, bertindak efisien dan memusat perhatian, maka sukses kehidupan mereka akan tercapai.

Aries
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir dari tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April.

Dengan lambang Aries atau Biri-biri jantan. Mereka yang lahir di bawah tanda Aries mempunyai pembawaan sebagai pemimpin, giat membangun, bersemangat dan suka merintis jalan. Berani, kuat dan bertenaga tetapi lekas naik darah. Planet Mars yang berpengaruh besar dalam simbol ini. Mars simbol Dewa perang dapat disalurkan menjadi semangat dan kekuasaan jiwa yang besar.

Orang-orang yang lahir pada saat ini mereka yang giat bekerja, tetapi lekas merasa bosan. Kadang-kadang apabila sesuatu pekerjaan belum selesai mereka telah ingin memulai dengan pekerjaan yang baru lainnya. Bersifat berani dan suka melindungi. Asal saja mereka tidak kehilangan kontrol dirinya menjaga rasa panas hati itu, maka kemasyhuran dapat tercapai.

Taurus
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir dari tanggal 20 April sampai dengan 20 Mei

Orang-orang yang lahir pada saat ini dengan lambang Taurus yaitu Lembu Jantan, penuh dengan tenaga dan keberanian. Sifat-sifat mereka pendiam. Sabar dan tidak suka gembar-gembor. Suka pada perdamaian dan tidak mau menonjol-menonjolkan kesanggupan. Tetapi jika mereka yang melakukan suatu pekerjaan, maka mereka akan melakukan sampai berhasil dan tidak mengenal putus asa.

Orang-orang ini suka pada rumah tangganya, tetapi mempunyai sifat menyembunyikan perasaan dan selalu menyelimuti bagaimana keadaan diri mereka yang sebenarnya. Sifat sabar ingin berkawan dan apabila bersama mereka terbuka, mereka akan susah melupakan perbuatan orang atau diri mereka.

Gemini
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir dari tanggal 21 Mei sampai dengan 20 Juni

Dengan simbol Gemini yaitu tanda dari Orang Kembar. Orang-orang yang lahir di bawah tanda ini bersifat cerdik. Bijaksana dan tajam ingatan. Mereka penuh dengan kemauan bekerja dan mempunyai kesanggupan yang besar. Tetapi orang-orang ini mudah berubah pikiran.

Asal saja mereka berkemauan keras, menyanggupkan diri berdiri sendiri dan tegas dalam pilihan dan pendiriannya, maka dengan memakai kebijaksanaan mereka digabungkan dengan tenaga kerja yang mereka miliki pasti sukses hidup orang-orang ini akan tercapai.

Cancer
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir dari tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Juli

Dengan lambang Cancer (kepiting) mereka yang lahir di bawah tanda Cancer ini penuh dengan perasaan-perasaan yang dalam, dengan lekas menyelami maksud dan tujuan orang. Mereka dapat mempengaruhi orang dengan buah pikiran atau pembicaraan dan pidatonya. Mereka selalu memikirkan keadaan atau nasib orang lain, berperasaan khawatir dan susah tentang sesuatu.

Mereka yang lahir pada saat ini sangat perasa dan mudah tersinggung hatinya, dan berperasaan romantis, suka pengembaraan ke negeri jauh, sebelum bertindak  mereka selalu banyak memakai pertimbangan dan perhitungan yang disebabkan karena semacam perasaan keragu-raguan.

Leo
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir dari tanggal 22 Juli sampai dengan 21 Agustus

Lambang Leo (singa): mempunyai pribadi kuat. Jiwa besar yang dapat mempengaruhi orang, mereka mempunyai semangat dan kemauan kuat untuk bekerja keinginan untuk mengatur sebagai kebanyakan pemimpin. Kemauan yang kuat dan tidak mengenal lelah dan rasa ingin menguasai.

Orang-orang yang lahir di bawah tanda ini ada pula mempunyai kekurangan seperti: rasa-rasa tidak sabar, ingin mengatur semuanya ada perasaan yang keluar dari dirinya tentang kesanggupan orang lain yang kurang dibandingkan kesanggupan dirinya agak sombong.

Mengakui secara terus terang  tetapi bersedia berkorban. Tanda Leo ini, dimana matahari memberikan pengaruhnya yang besar simbol dari kekuatan tenaga. Kemuliaan dan penyempurnaan hidup. Maka pergunakanlah pengaruh pemberian ini bagi kesempurnaan hidup.

Virgo
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 21 September

Dengan lambang Virgo atau Anak Dara, dalam mana anak planet mencuri memberi pengaruhnya, intelek, haus pada pengetahuan, cepat dan cerdas. Mereka yang lahir pada saat-saat ini, cemat, lurus, serta memakai segala perhitungan setiap tindakannya. Perhitungan orang-orang ini sangat teliti lagi pula mereka mengkritik sangat tajam, hingga sampai dapat menyakiti hati orang lain.

Mereka berpikir secara logis serta bertindak praktis. Kekurang-kurangan mereka ialah enggan menerima kritik orang, tidak sabar kepada kebodohan orang. Mereka juga lekas pembosan dan suka ngelantur dalam pikirannya serta kurang sanggup dalam mengambil keputusannya.

Libra
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir dari 22 September sampai dengan 21 Oktober

Dengan simbol Libra atau Neraca simbol yang dipengaruhi oleh planet Venus Dewi Cipta dan keindahan. Sifat mereka mempunyai pandangan serta pertimbangan yang luas, perasaan yang halus cenderung kepada rasa kesusahan. Mereka yang lahir dengan simbol Neraca ini sebagai halnya hakikat neraca, menyukai keseimbangan dan harmonis.  

Kebanyakan mereka bercita-cita tinggi, dan apabila keputusan mereka telah pasti, dalam suatu soal, maka biar apa yang terjadi mereka akan mereka akan terus melanjutkannya. Pilihan mereka tetap, bersifat cerdik, tetapi selalu kehilangan pegangan dan terumbang ambing dalam khayal fikiran mereka.  Asal saja mereka dengan sigap dan tegas mengambil keputusan untuk memegang sesuatu dan mereka harus memaksakan dirinya untuk bertindak, maka sukses mereka baik dalam lingkungan sosial maupun lapangan perniagaan pasti tercapai.

Scorpio
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir pada 22 Oktober sampai dengan 20 November

Dengan simbol Scorpio Kala. Pada saat ini Planet Mars, lambang dari Dewa peperangan sedang menguasai simbol tersebut. Mereka yang lahir di bawah lambang ini, penuh dengan sifat-sifat keberanian, keinginan untuk membangun dan semangat yang berapi-api.

Mereka selalu mengambil inisiatif, kadang-kadang suka menggelitik dan selalu mencari kesalahan orang lain saja. Apabila telah kehilangan pedoman gampang marah, ingin berkelahi karena sebab yang kecil. Sebaiknya pergunakan energi yang berapi-api itu kepada saluran yang bermanfaat dan tahanlah perasaan yang merugikan diri dengan membuang tenaga yang berguna.

Sagitarius
Ramalan Zodiak Kelahiran Pengaruh Bintang Dilangit Terhadap Kelahiran Manusia

Mereka yang lahir pada tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember

Dengan tanda Sagitarius dengan lambang orang yang berbadan kuda yang sedang memanah. Mereka yang lahir di bawah simbol ini, kekayaan dan kemakmuran akan menanti mereka. Orang-orang ini bersifat cerdas, tabah hati dan tidak selalu mementingkan dirinya sendiri.

Sifat pembawaan mereka agak kasar dan bertindak secara terus terang dengan tidak menghiraukan tersinggungnya perasaan orang. Mereka selalu tabah dalam menghadapi kesulitan, maka orang-orang iji dengan segera mengambil jalan keluarnya. Berbicara ingin tegas dan mengambil pokok-pokoknya  saja. Kecerdasan tinggi dan sanggup bekerja secara bersungguh-sungguh, asal saja tidak kehilangan kemauan sesuatu hal yang merusaknya.